Karate Kyokushin dla Dzieci

Karate Kyokushin dla Dzieci!

Dlaczego aktywność fizyczna u dzieci jest tak bardzo ważna? Nowoczesna dydaktyka wychowania fizycznego uznaje, że dziecko w wieku pięciu lat wchodzi w złoty okres motoryczny...

Ruchy dziecka w tym okresie są szczególnie celowe, swobodne i płynne. Dziecko przede wszystkim czuje ogromną potrzebą ruchu. Treningi Karate są nie tylko pożyteczną i ciekawa formą spędzania czasu wolnego, ale przede wszystkim opierają się na treningu ogólnorozwojowym kształtującym zdolności koordynacyjne, zwinnościowe oraz gibkościowe. Młodzi adepci sztuki Karate Kyokushin poznają podstawowe techniki, rozwijają swój potencjał motoryczny, uczą sie dyscypliny, punktualności i dokładności w wykonywaniu techniki i zadań ruchowych. Karate Kyokushin to nie tylko nabywanie umiejętności samoobrony, ważne jest uświadomienie dziecku, że techniki są środkiem, a prawdziwym celem jest samodoskonalenie. Ciężki i mozolny trening zwiększa dyscyplinę, ćwiczący poznaje na sobie jak wiele pracy trzeba włożyć, by osiągnąć zamierzone cele, marzenia. Treningi Karate wyrabiają siłę wewnętrzną u ćwiczących, podwyższają ich wartość i samoocenę oraz pomagają w podejmowaniu decyzji w różnych sytuacjach życiowych. Zajęcia Karate opierają się nie tylko na wysiłku fizycznym, ale też przynoszą wszechstronne walory wychowawcze, uczą dyscypliny i wyrabiają u ćwiczących takie cechy charakteru, które są niezbędne młodzieży szkolnej przygotowującej się krok po kroku do życia w społeczeństwie i poczucia przynależności do niego. Poczucie odpowiedzialności, samodyscyplina są niewątpliwie podstawowymi cechami potrzebnymi w procesie wychowawczym, które skutecznie są rozwijane w trakcie treningów Karate. Zajęcia prowadzi Marcel Rudzki 1 Dan Karate Kyokushin, Medalista Mistrzostw Polski, Pucharu Polski oraz uczestnik Mistrzostw Europy.